Điểm tin Cảnh giác dược

Đánh giá lợi ích/nguy cơ của các thuốc chứa diacerein (ART 50® và các thuốc generic) tại Pháp

Từ những dữ liệu hiện có, ANSM kết luận lợi ích của diacerein không vượt trội hơn so với nguy cơ của thuốc trong điều trị triệu chứng thoái hóa khớp gối và khớp hông. Vì vậy, ANSM đã đệ trình lên Ủy b

xem tiếp >>