Điểm tin Cảnh giác dược

ANSM (Pháp): Sử dụng an toàn các kháng sinh quinolon

Ngày 15/10/2015, Cơ quan quản lý Dược phẩm và Thực phẩm Pháp (ANSM) đã gửi khuyến cáo tới các nhân viên y tế và bệnh nhân, nhắc lại về nguy cơ về gặp tác dụng phụ của các quinolon và sự cần thiết phải

xem tiếp >>