Điểm tin Cảnh giác dược

Ủy ban Đánh giá Nguy cơ Cảnh giác dược (PRAC) thuộc Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu khuyến cáo không nên sử dụng phối hợp các thuốc cùng tác động lên hệ renin-angiotensin

Ngày 11/04/2014, Ủy ban Đánh giá Nguy cơ Cảnh giác dược (PRAC) thuộc Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) có khuyến cáo không nên sử dụng phối hợp các thuốc cùng tác động lên hệ renin-angiotensin.

xem tiếp >>