Điểm tin Cảnh giác dược

Medsafe phản ứng trước khuyến cáo domperidon gây biến cố tim mạch của EMA

Từ khuyến cáo về độ an toàn của domperidon được Cơ quan quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) về nguy cơ kéo dài khoảng QT và loạn nhịp tim, Medsafe – Cơ quan Quản lý an toàn dược phẩm và thiết bị y tế New

xem tiếp >>