ANSM:Pháp yêu cầu bắt buộc kê đơn bảo đảm (đối với các thuốc gây nghiện) dành cho các chế phẩm có chứa zolpidem

Từ ngày 10/04/2017, Pháp yêu cầu bắt buộc kê đơn bảo đảm (đối với các thuốc gây nghiện) dành cho các chế phẩm có chứa zolpidem.

 

Từ ngày 10/04/2017, Pháp yêu cầu bắt buộc kê đơn bảo đảm (đối với các thuốc gây nghiện) dành cho các chế phẩm có chứa zolpidem, thời gian mỗi lần kê đơn tối đa 28 ngày nhằm hạn chế tình trạng lạm dụng thuốc và dùng thuốc quá mức.

Khảo sát quốc gia về giám sát sử dụng thuốc gây nghiện đối với zolpidem từ năm 1993 đã cho thấy có sự gia tăng số lượng các trường hợp lạm dụng thuốc nghiêm trọng và lệ thuộc thuốc.

 

Nguồn: ANSM

Điểm tin: Dương Khánh Linh

Các tin liên quan