ANSM: Giới thiệu bản cập nhật tài liệu tra cứu tương tác thuốc Therasus interactions medicamenteuses

Ngày 12/08/2016, Cơ quản Quản lý Dược phẩm và Sinh phẩm y tế Pháp (ANSM)đã cung cấp cho các cán bộ y tế tài liệu tra cứu tương tác thuốc của Therasus. Tài liệu này cung cấp cho các cán bộ y tế thông tin để tra cứu một cách đáng tin cậy, xác thực và đơn giản dưới dạng các từ khóa. Tài liệu này nên được sử dụng như một hướng dẫn điều trị phục vụ cho việc kê đơn.

 

Ngày 12/08/2016, ANSM đã cung cấp cho các cán bộ y tế tài liệu tra cứu tương tác thuốc của Therasus. Tài liệu này cung cấp cho các cán bộ y tế thông tin để tra cứu một cách đáng tin cậy, xác thực và đơn giản dưới dạng các từ khóa. Tài liệu này nên được sử dụng như một hướng dẫn điều trị phục vụ cho việc kê đơn.

 

Một tương tác cần được cho là có ý nghĩa lâm sàng, có mức độ nặng đã được mô tả hay có khả năng nếu như tương tác đó gây ra hay làm nặng thêm các tác dụng không mong muốn của thuốc, hoặc làm giảm tác dụng của điều trị thông qua làm giảm hoạt tính của thuốc. Bốn mức độ của tương tác thuốc bao gồm :

- Chống chỉ định: chống chỉ định tuyệt đối. Không được sử dụng hai thuốc đồng thời.

- Không nên phối hợp: chủ yếu tránh sử dụng, ngoại trừ sau khi đánh giá lại thăng bằng lợi ích/nguy cơ. Bệnh nhân cần được theo dõi chặt chẽ khi sử dụng đồng thời.

- Thận trọng: các trường hợp thường gặp hơn. Có thể sử dụng phối hợp thuốc một cách thận trọng, đặc biệt khi bắt đầu điều trị với các khuyến cáo đơn giản cho phép ngăn ngừa  việc xuất hiện các tương tác (hiệu chỉnh liều, tăng cường theo dõi trên lâm sàng, xét nghiệm, điện tâm đồ, vv).

- Lưu ý: có tồn tại nguy cơ tương tác thuốc, thường do có thêm tác dụng không mong muốn. Không có khuyến cáo cụ thể trong thực hành. Các bác sỹ nên đánh giá về khả năng phối hợp.

 

Ảnh minh họa: Internet.

 

Một tương tác thường được ghi rõ:

- Đặc tính của nguy cơ: làm nặng thêm các phản ứng có hại hay làm mất tác dụng… và tóm tắt cơ chế tác dụng, nếu đã biết.

- Mức độ tương tác : chống chỉ định, không nên phối hợp.

- Xử trí : tùy thuộc vào các mức độ tương tác, thường là chống chỉ định hoặc tránh phối hợp. Đối với mức độ “thận trọng”, các khuyến cáo thường đơn giản dễ thực hiện nhằm ngăn ngừa xuất hiện tương tác (hiệu chỉnh liều, kiểm soát các xét nghiệm, vv). Mức độ “lưu ý” không có khuyến cáo trong thực hành do phần lớn các phản ứng có hại chỉ có thể phòng tránh nếu chuyển sang liệu pháp điều trị khác.

 

Trong tài liệu, một tương tác được trình bày dưới dạng một cặp “a + b”, a và b có thể là một hoạt chất, được mô tả bằng tên chung quốc tế (ICD) hay một nhóm điều trị với tên các dẫn chất trong mỗi nhóm. Mỗi cặp tương tác được trình bày hai lần (đảo thứ tự 2 thuốc) để thuận tiện cho việc tra cứu và được sắp xếp theo thứ tự chữ cái ABC.

 

Điểm tin: DS. Dương Khánh Linh

Nguồn:http://ansm.sante.fr/Dossiers/Interactions-medicamenteuses/Interactions-medicamenteuses/(offset)/0

 

 

 

Các tin liên quan