Điểm tin Cảnh giác dược

Tầm quan trọng của xét nghiệm RAS hoang dại (exons 2, 3 và 4 của KRAS và NRAS) trước khi điều trị với cetuximab (Erbitux)

Nhóm bệnh nhân có đột biến RAS sử dụng liệu pháp phối hợp cetuximab với FOLFOX4 có tỷ lệ sống sót, tỷ lệ sống không bệnh và tỷ lệ đáp ứng thấp hơn so với nhóm sử dụng FOLFOX4 đơn độc. Đánh giá về tính

xem tiếp >>