Điểm tin Cảnh giác dược

Truy cập miễn phí Cơ sở dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) về phản ứng có hại (VIGIBASE)

Ngày 17/04/2015, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã cho ra mắt cổng thông tin VigiAccess nhằm giúp cán bộ y tế cũng như người dân thực hiện tìm kiếm các thông tin về phản ứng có hại của thuốc trong cơ sở

xem tiếp >>