Điểm tin Cảnh giác dược

Triamcinolon acetonide - Tác dụng phụ nghiêm trọng trên mắt do tiêm vào dịch kính

Bộ y tế Canada đã cảnh báo về những tác dụng phụ liên quan đến việc tiêm vào dịch kính triamcinolon. Ở Canada, triamcinolon acetonid hỗn dịch 40-mg/mL được cho phép tiêm bắp, tiêm khớp vào màng bao gâ

xem tiếp >>