Điểm tin Cảnh giác dược

ANSM: cập nhật nguy cơ tổn tổn thương gan nặng khi sử dụng ketamin kéo dài liều cao

Ngày 04/07/2017, ANSM cập nhật nguy cơ tổn thương gan nặng khi sử dụng ketamin kéo dài liều cao

xem tiếp >>