Điểm tin Cảnh giác dược

TGA khuyến cáo về hành vi tự tử ở bệnh nhân khi sử dụng pregabalin

Trong bản tin Medicines Safety Update số tháng 12/2014, Cơ quan quản lý điều trị thuộc Bộ Y tế Úc (TGA) đã nhắc lại nguy cơ về hành vi tử tự ở những bệnh nhân dùng pregabalin.

xem tiếp >>