Điểm tin Cảnh giác dược

Sự phối hợp statin-macrolid và hội chứng tiêu cơ vân cấp

Tóm tắt: Sự phối hợp một kháng sinh macrolid với một statin có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tiêu cơ vân cấp. Trong trường hợp cần chỉ định kháng sinh macrolid cho bệnh nhân đang điều trị với statin

xem tiếp >>