Điểm tin Cảnh giác dược

PRAC xác nhận không nên sử dụng HES ở bệnh nhân nhiễm trùng huyết hoặc tổn thương do bỏng hoặc ở những bệnh nhân bệnh nặng

PRAC đã hoàn thành quá trình rà soát lại các chế phẩm HES, đánh giá các thông tin mới và cân nhắc đến các cam kết của công ty về việc tiến hành thêm các nghiên cứu và biện pháp giảm thiểu nguy. PRAC x

xem tiếp >>