Điểm tin Cảnh giác dược

Kết quả đánh giá ban đầu của EMA cho thấy các thuốc điều trị đái tháo đường dựa trên hormon GLP-1 (nhóm incretin) không làm tăng nguy cơ trên tụy tạng

Ngày 26/07/2013, sau khi hoàn thiện việc xem xét các dữ liệu về độ an toàn của các thuốc dựa trên hormon GLP-1, EMA đưa ra kết luận các thuốc này không làm tăng nguy cơ trên tụy tạng của bệnh nhân.

xem tiếp >>