Điểm tin Cảnh giác dược

Methylphenidat và chứng cương dương

Cơ quan Quản lý Dược phẩm Úc (TGA) khuyến cáo cán bộ y tế có thể gặp (rất hiếm gặp) các ca cương dương vật kéo dài hoặc cương dương đứt quãng khi sử dụng methylphenidat. Methylphenidat là chất kích th

xem tiếp >>