Điểm tin Cảnh giác dược

ANSM: Ketamin và nguy cơ tổn thương gan nặng khi sử dụng kéo dài và hoặc liều cao

Trong thời gian gần đây, ANSM đã nhận được báo cáo về các trường hợp tổn thương gan nặng có thể liên quan đến việc sử dụng lặp lại và/hoặc kéo dài ketamin liều cao.

xem tiếp >>