Điểm tin Cảnh giác dược

Ngày 30/03/2016, FDA công bố nhãn mới của thuốc mifepriston

Ngày 30/03/2016, FDA đã đưa ra nhãn mới của mifepriston, trong đó bao gồm một số thay đổi quan trọng về việc sử dụng thuốc này.

xem tiếp >>