Điểm tin Cảnh giác dược

Dextropropoxyphen: Những nghiên cứu mới khẳng định về nguy cơ tim mạch

Những dữ liệu lâm sàng mới ở Mỹ đã chỉ ra rằng dextropropoxyphen có những ảnh hưởng nghiêm trọng đến điện thế hoạt động của tim (gây kéo dài khoảng P-R và Q-T, giãn rộng phức bộ QRS), thậm chí ở liều

xem tiếp >>