Điểm tin Cảnh giác dược

ANSM điểm lại một số vấn đề an toàn thuốc đã được đề cập ở Châu Âu

Các nhóm chuyên gia của ANSN tiếp tục cập nhật thông tin về một số vấn đề an toàn thuốc đã được các cơ quan quản lý khác quan ngại từ trước

xem tiếp >>