Điểm tin Cảnh giác dược

US FDA: Sử dụng clopidogrel kéo dài không làm tăng nguy cơ tử vong

Cuối năm 2015, Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã tiến hành tổng hợp các dữ liệu về độ an toàn của clopidogrel và đã đưa ra kết luận rằng sử dụng clopidogrel kéo dài không làm tăng

xem tiếp >>