Điểm tin Cảnh giác dược

CMDh phê duyệt chỉ định điều trị tăng huyết áp động mạch phổi của Granpidam (sildenafil)

Vào ngày 15/09/2016, Ủy ban các sản phẩm thuốc sử dụng cho người (CHMP) đã thông qua hồ sơ đăng ký của chế phẩm Granpidam với mục đích điều trị tăng huyết áp động mạch phổi. Granpidam ở dưới dạng viên

xem tiếp >>