Điểm tin Cảnh giác dược

ANSM cảnh báo nguy cơ liên quan đến việc sử dụng oxycodon

Ngày 30/10/2014, Cơ quan quản lý Dược phẩm Pháp (ANSM) nhắc lại cho các cán bộ y tế về nguy cơ lạm dụng và lệ thuộc thuốc khi sử dụng oxycodon. Nguy cơ này phải được lưu ý ngay khi bệnh nhân bắt đầu

xem tiếp >>