Theo dòng sự kiện thuốc sartan bị nhiễm tạp chất: Health Canada công bố kết quả kiểm nghiệm các thuốc sartan trong lãnh thổ

Trong bản tin Health Infor Watch số ra tháng 02/2019, Health Canada đã công bố kết quả kiểm nghiệm các thuốc sartan trong lãnh thổ.

 

 

Theo đó, Health Canada đã kiểm nghiệm tổng số 48 mẫu thuốc sartan, bao gồm các hoạt chất valsartan, candesartan, irbesartan, losartan và olmesartan đại diện cho 43 sản phẩm khác nhau và không phát hiện thêm mối nguy cơ an toàn mới.

 

Ảnh minh họa: Internet.

 

Trong số 48 mẫu, 6 mẫu valsartan đại diện cho 4 sản phẩm đã được phát hiện có chứa hàm lượng tạp chất trung bình cao hơn mức được coi là hợp lý và an toàn. Tất cả 4 sản phẩm này đã bị thu hồi khỏi thị trường Canada.

 

Nguồn: https://www.canada.ca/content/dam/hc-sc/documents/services/drugs-health-products/medeffect-canada/health-product-infowatch/health-product-infowatch-january-2019/hpiw-ivps_2019-01-eng.pdf    

 

 

Người tổng hợp: DS. Nguyễn Phương Thúy

Các tin liên quan