Điểm tin Cảnh giác dược

Nguy cơ xảy ra phản ứng da nghiêm trọng khi sử dụng isotretinoin

Đã có báo cáo về trường hợp hồng ban đa dạng, hội chứng Stevens Johnson và hội chứng hoại tử bì thượng nhiễm độc (hội chứng Lyell) xảy ra khi sử dụng isotretinoin. Hậu quả là bệnh nhân cần phải nhập v

xem tiếp >>