Điểm tin Cảnh giác dược

EMA: Cập nhật khuyến cáo mới về tránh thai cho bệnh nhân nam và nữ có sử dụng mycophenolat

Ngày 15/12/2017, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) đã cập nhật khuyến cáo mới về việc tránh thai cho bệnh nhân nam và nữ có sử dụng mycophenolat để dự phòng thải ghép.

xem tiếp >>