Điểm tin Cảnh giác dược

ANSM: Biểu đồ bệnh nhân giúp giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm trong thai kỳ với các chế phẩm chứa valproat natri và dẫn chất

Ngày 13/2/2017, ANSM thông báo áp dụng biểu đồ bệnh nhân để giúp giảm thiểu nguy cơ phơi nhiễm trong thai kỳ với các chế phẩm chứa valproat natri và dẫn chất.

xem tiếp >>