Điểm tin Cảnh giác dược

ANSM: cập nhật thông tin về liều của LOVENOX® (enoxaparin natri)

ANSM cập nhật thông tin về liều của LOVENOX® (enoxaparin natri) trong điều trị huyết khối tĩnh mạch sâu, thuyên tắc phổi và sử dụng thuốc cho bệnh nhân suy thận nặng

xem tiếp >>