Điểm tin Cảnh giác dược

FDA phê duyệt việc sử dụng chế phẩm Eylea (aflibercept) điều trị thoái hóa hoàng điểm

Vào ngày 18/11/2011, FDA đã chính thức phê duyệt việc sử dụng chế phẩm Eylea (aflibercept) cho điều trị bệnh nhân bị thoái hóa hoàng điểm thể ướt có liên quan đến tuổi tác – đây là một trong những ngu

xem tiếp >>