Điểm tin Cảnh giác dược

TGA: cập nhật tổng quan về hiệu quả và độ an toàn của codein

Ngày 21/12/2016, TGA công bố tổng quan cập nhật về hiệu quả và độ an toàn của codein. Mục đích của tổng quan này nhằm xác định xem liệu có thêm bằng chứng nào về mối liên quan giữa hiệu quả và độ an t

xem tiếp >>