Điểm tin Cảnh giác dược

Lắng đọng các thuốc cản quang có chứa gadolinium trong não

Hội đồng Phản ứng có hại của thuốc (Medicines Adverse Reactions Committee - MARC) thuộc MEDSAFE đã công bố biên bản của cuộc họp Hội đồng định kỳ vào ngày 11/07/2017. Trong cuộc họp này, Hội đồng đã t

xem tiếp >>