Điểm tin Cảnh giác dược

ANSM: Gia tăng tỷ lệ tử vong trong các nghiên cứu mới đây với các thuốc có chứa bendamustin

Việc gia tăng tỷ lệ tử vong quan sát được trong các thử nghiệm lâm sàng gần đây sử dụng bendamustin trong các phối hợp và các chỉ định chưa được cấp phép.

xem tiếp >>