Điểm tin Cảnh giác dược

MHRA: Điểm tin đáng chú ý từ bản tin Drug Safety Update volume 11, Issue 3 tháng 10/2017 (tin 2)

Methylprednisolon dạng tiêm có chứa lactose (Solu-Medrone 40 mg): không sử dụng cho bệnh nhân dị ứng với protein sữa bò

xem tiếp >>