Điểm tin Cảnh giác dược

MHRA: Điểm tin đáng chú ý từ bản tin Drug Safety Update tháng 11/2017

Quinin: nhắc lại các tác dụng kéo dài khoảng QT phụ thuộc liều dùng và cập nhật các tương tác thuốc

xem tiếp >>