Điểm tin Cảnh giác dược

FDA: Hospira Inc. tiến hành thu hồi tự nguyện trên phạm vi toàn quốc Dung dịch tiêm Natri bicarbonat 8.4% do phát hiện chứa tạp chất

Hospira, Inc., một công ty con của Pfizer, đang tiến hành thu hồi tự nguyện lô thuốc dung dịch tiêm Natri Bicarbonat 8.4% USP, 50mEq/50ml, số lô 79-238-EV, 79-240-EV và 80-088-EV ở cấp độ bệnh viện. L

xem tiếp >>