Điểm tin Cảnh giác dược

ANSM: đình chỉ lưu hành và giới hạn chỉ định của một số thuốc cản quang chứa gadolinium

Ngày 12/1/2018, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Pháp (ANSM) thông báo đình chỉ lưu hành và giới hạn chỉ định của một số thuốc cản quang có chứa gadolinium

xem tiếp >>