Điểm tin Cảnh giác dược

HealthCanada: Một số báo cáo về việc trẻ em vô tình nuốt phải melatonin

Số lượng trường hợp vô tình nuốt phải melatonin được báo cáo cho Trung tâm Chống độc Canada đã tăng lên so với những năm trước. Những báo cáo này chủ yếu liên quan đến trẻ em từ 5 tuổi trở xuống và ph

xem tiếp >>