Điểm tin Cảnh giác dược

MHRA: hạn chế sử dụng thuốc đa xơ cứng Daclizumab (Zinbryta)

Ngày 20/7/2017, Cơ quản quản lý Dược phẩm và sản phẩm y tế Anh (MHRA) thông báo hạn chế sử dụng Daclizumab (Zinbryta) trong điều trị khởi đầu bệnh đa xơ cứng, kịp thời xem xét các bệnh nhân đã điều t

xem tiếp >>