Điểm tin Cảnh giác dược

Điển tin y văn: "Liều kháng sinh aminoglycosid trong lọc máu ngắt quãng"

Trung tâm DI&ADR Quốc gia xin giới thiệu bài tổng quan của các DS lâm sàng bệnh viện Michigan trên tạp chí Seminars in Dialysis. Bài viết cung cấp đầy đủ cơ sở lý thuyết tới hướng dẫn thực hành về liề

xem tiếp >>