Điểm tin Cảnh giác dược

HSA: Cập nhật thêm thông tin về việc thu hồi thuốc ức chế thụ thể Angiotensin II ngoại nhập

Cơ quan quản lý Khoa học Y tế Singapore (HSA) đã và đang tích cực phát hiện tạp chất nitrosamine trong thuốc ức chế thụ thể angiotensin II (ARBs) được sử dụng trong kiểm soát tăng huyết áp được lưu hà

xem tiếp >>