Điểm tin Cảnh giác dược

Cục Quản lý Dược (DAV): Đình chỉ lưu hành sản phẩm Dung dịch vệ sinh Gynophaco (Số lô: 040617) do Công ty TNHH thương mại đầu tư thiết bị y tế Phaco sản xuất

Công văn của Trung tâm Kiểm nghiệm Trà Vinh công bố kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm Dung dịch vệ sinh Gynophaco (Số lô: 040617; Ngày sản xuất: 04/6/17; Hạn dùng: 04/6/20; số tiếp nhận Phiếu công bố s

xem tiếp >>