Điểm tin Cảnh giác dược

EMA: Công bố đầu tiên cập nhật độ an toàn liên quan đến vaccin COVID-19 của Pfizer-BioNTech là Comirnaty

Ngày 29/01/2021, EMA công bố đầu tiên cập nhật độ an toàn về vaccin COVID-19 Comirnaty. Báo cáo kết luận rằng dữ liệu an toàn thu thập được về việc sử dụng Comirnaty trong các chương trình tiêm chủng

xem tiếp >>