Điểm tin Cảnh giác dược

HSA: Phát hiện thêm nguy cơ viêm cơ tự miễn liên quan đến Tecentriq® (atezolizumab)

Roche Singapore Pte Ltd thông báo tới các cán bộ y tế về mối nguy cơ an toàn mới về bệnh viêm cơ tự miễn liên quan đến Tecentriq® (atezolizumab).

xem tiếp >>