Điểm tin Cảnh giác dược

PRAC: khuyến cáo ngừng cấp số đăng ký lưu hành các dịch truyền HES

Ngày 12/1/2018, Ủy ban Đánh giá nguy cơ Cảnh giác dược (PRAC) thuộc Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) đã đưa ra khuyến cáo ngừng cấp số đăng ký lưu hành các dịch truyền HES trên toàn bộ các nước

xem tiếp >>