Điểm tin Cảnh giác dược

US FDA: Sửa nhãn cảnh báo về nguy cơ huyết khối của tofacitinib

FDA đã phê duyệt những cảnh báo mới về việc nguy cơ huyết khối và tử vong với liều 10 mg hai lần mỗi ngày của Xeljanz, Xeljanz XR (tofacitinib), được sử dụng ở bệnh nhân viêm loét đại tràng. Ngoài ra,

xem tiếp >>