Điểm tin Cảnh giác dược

MHRA: Điểm tin đáng chú ý từ bản tin Drug Safety Update volume 11, Issue 3 tháng 10/2017 (tin 4)

Clozapin: nhắc lại nguy cơ tử vong do tắc ruột, ứ phân, và liệt ruột

xem tiếp >>