Điểm tin Cảnh giác dược

Điểm tin nổi bật từ Ủy ban Đánh giá nguy cơ Cảnh giác Dược (PRAC) từ ngày 29/8-1/9/2017

PRAC khẳng định không có bằng chứng nhất quán về sự khác biệt về nguy cơ giữa các thuốc yếu tố VIII có nguồn gốc huyết tương và nguồn gốc tái tổ hợp.

xem tiếp >>