Điểm tin Cảnh giác dược

ANSM: Dữ liệu sử dụng và an toàn đối với methylphenidat

ANSM công bố một báo cáo mới trên cơ sở dữ liệu về tình hình sử dụng tại Pháp và thông tin an toàn với methylphenidat (các biệt dược Ritalin, Ritalin LP, Concerta LP, Quasym LP, Medikinet). Báo cáo nà

xem tiếp >>