Điểm tin Cảnh giác dược

TGA: Điểm tin đáng chú ý trong bản tin Medicines Safety Update, volume 9, Number 3, tháng 8-9/2018 (tin 1)

Cảnh báo mới trên nhãn các thuốc chứa hoạt chất chẹn thần kinh – cơ

xem tiếp >>