Điểm tin Cảnh giác dược

Rối loạn giấc ngủ và ảo giác khi sử dụng delamanid ở trẻ em: Tín hiệu từ Cơ sở dữ liệu Cảnh giác Dược của WHO

Từ hệ thống Cơ sở dữ liệu Cảnh giác Dược toàn cầu của WHO (Vigibase), đã phát hiệu tín hiệu rối loạn giấc ngủ và ảo giác ở trẻ em và thanh thiếu niên khi sử dụng delamanid. Mối liên quan liên quan giữ

xem tiếp >>