Điểm tin Cảnh giác dược

CHMP (EMA): Cập nhật cấp phép lưu hành sản phẩm thuốc Viread (tenofovir disoproxil)

CHMP đã phê duyệt phần mở rộng cho chỉ định hiện có đối với viên nén bao phim Viread các hàm lượng 123 mg, 163 mg và 204 mg.

xem tiếp >>