Điểm tin Cảnh giác dược

ANSM (Pháp): Nhầm lẫn trong sử dụng sản phẩm Siklos 100 mg và Siklos 1000 mg

Cơ quan an toàn quốc gia Pháp về thuốc và sản phẩm y tế (viết tắt ANSM) đã thông báo về việc nhầm lẫn trong sử dụng 2 biệt dược Siklos 100 mg và Siklos 1000 mg đặc biệt là lỗi phân phối có thể dẫn đến

xem tiếp >>