Điểm tin Cảnh giác dược

Tổng hợp một số thông tin an toàn thuốc từ WHO Pharmaceuticals Newsletter Số 4 năm 2017

Nguy cơ hoại tử thượng bì nhiễm độc (TEN), hội chứng Stevens-Johnson và ban da liên quan đến bosutinib, Thận trong khi sử dụng codeine, dihydrocodeine và tramadol trên trẻ em và thanh thiếu niên dưới

xem tiếp >>