Điểm tin Cảnh giác dược

Medsafe: Dabigatran và bệnh gút hoặc các triệu chứng tương tự bệnh gút

Medsafe cảnh báo nguy cơ mắc bệnh gút hoặc các triệu chứng tương tự bệnh gút khi sử dụng dabigatran

xem tiếp >>