Điểm tin Cảnh giác dược

EMA đưa ra kết luận sau cuộc rà soát thuốc Zinbryta và khẳng định các hạn chế bổ sung nhằm giảm nguy cơ tổn thương gan

Zinbryta chỉ được sử dụng trên nhóm bệnh nhân hạn chế cùng với theo dõi chặt chẽ chức năng gan

xem tiếp >>