Điểm tin Cảnh giác dược

Medsafe (New Zealand): Hydrochlorothiazid và nguy cơ ung thư da không hắc tố

Có hai nghiên cứu ở Đan Mạch cho thấy mối liên quan giữa hydrochlorothiazid và ung thư da không hắc tố, đặc biệt là ung thư biểu mô tế bào vảy (SCC) và ung thư biểu mô tế bào vảy ở môi và ung thư biểu

xem tiếp >>