Điểm tin Cảnh giác dược

Bản tin Drug Safety Update (MHRA - Anh): Cảnh báo carbimazole làm tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh

Carbimazole có liên quan đến tăng nguy cơ dị tật bẩm sinh, đặc biệt là khi dùng trong ba tháng đầu thai kỳ và dùng liều cao. Phụ nữ đang trong độ tuổi sinh đẻ nên sử dụng các biện pháp tránh thai hiệu

xem tiếp >>