Điểm tin Cảnh giác dược

Điểm tin đáng chú ý trong bản tin Drug Safety Update volume 11, issue 2 tháng 9/2017 của Cơ quan Quản lý y tế Anh (MHRA)

Loperamid (Imodium): các báo cáo về phản ứng có hại nghiêm trọng trên tim ở liều cao loperamid liên quan đến lạm dụng hoặc dùng sai thuốc

xem tiếp >>