Điểm tin Cảnh giác dược

ANSM: Giới hạn chỉ định với các chế phẩm tiêm chứa suxamethonium

Thông tin dành cho các bác sỹ chuyên khoa cấp cứu, gây mê hồi sức và dược sỹ bệnh viện:

xem tiếp >>