Điểm tin Cảnh giác dược

HSA: Nguy cơ rối loạn tâm thần và rối loạn chức năng tình dục khi sử dụng isotretinoin

Rối loạn tâm thần và rối loạn chức năng tình dục đã từng được báo cáo ở các bệnh nhân sử dụng isotretinoin. Cơ quan Quản lý Dược phẩm Singapore (HSA) đã xem xét các bằng chứng và kết luận rằng chưa t

xem tiếp >>