Điểm tin Cảnh giác dược

ANSM: Dự phòng các tác dụng không mong muốn nghiêm trọng liên quan đến thiếu hụt dihydropyrimidin deshydrogenase (DPD) do điều trị bằng các thuốc fluoropyrimidin (5-fluorouracil và capecitabin)

Fluoropyrimidin [5-fluorouracil (5-FU) và capecitabin] là nhóm thuốc điều trị ung thư thiết yếu và là một trong số những thuốc được sử dụng nhiều nhất trong điều trị các thể ung thư. Những độc tính nặ

xem tiếp >>