Điểm tin Cảnh giác dược

TGA cảnh báo độ an toàn của một số chế phẩm được mua bán qua mạng internet

Trước tình trạng người tiêu dùng mua bán các chế phẩm qua mạng internt một cách tràn lan, TGA đã cảnh báo một số sản phẩm có chứa hoạt chất phải kê đơn mà không được ghi nhãn đầy đủ và chưa được đánh

xem tiếp >>