Điểm tin Cảnh giác dược

FDA thông báo Bayshore Pharmaceuticals tự nguyện thu hồi các chế phẩm chứa metformin giải phóng kéo dài nhiễm tạp NDMA

Bayshore Pharmaceuticals, LLC, Short Hills, NJ tự nguyện thu hồi một lô Viên nén giải phóng kéo dài Metformin Hydrochloride USP, 500 mg và một lô Viên nén giải phóng kéo dài Metformin Hydrochloride US

xem tiếp >>