Điểm tin Cảnh giác dược

ANSM: bổ sung chống chỉ định sử dụng viên nén Uptravi (selexipag) cùng các thuốc ức chế mạnh CYP2C8 (như gemfibrozil)

Ngày 15/06/2017, Cơ quản quản lý Dược phẩm Pháp (ANSM) thông báo bổ sung chống chỉ định sử dụng viên nén Uptravi (selexipag) cùng các thuốc ức chế mạnh CYP2C8 (như gemfibrozil).

xem tiếp >>