Điểm tin Cảnh giác dược

ANSM: Tình hình tiêu thụ các benzodiazepin tại Pháp tháng 4/2017

Lượng tiêu thụ của benzodiazepin ở Pháp đã được quan sát thấy có sự giảm ở mức độ trung bình trong ba năm trở lại đây. Mặc dù năm 2015 có mức tiêu thụ thấp nhất từng thấy kể từ năm 2000, số lượng ngườ

xem tiếp >>