Điểm tin Cảnh giác dược

Cập nhật kết luận của EMA về vắc-xin Covid-19 AstraZeneca

Ngày 7/4/2021, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) đã cập nhật kết luận của Ủy ban Đánh giá Nguy cơ Cảnh giác Dược (PRAC) về vắc-xin Covid-19 AstraZeneca. Theo đó, EMA tìm thấy mối liên quan có th

xem tiếp >>