Điểm tin Cảnh giác dược

Medsafe: Lithium ảnh hưởng đến thời kỳ mang thai

Gần đây, Ủy ban Phản ứng có hại của thuốc (MARC) đã xem xét lại việc sử dụng lithium trong thai kỳ sau khi các thông tin mới được công bố. Các bảng dữ liệu về lithium cho thấy rằng nên ngừng sử dụng l

xem tiếp >>