Điểm tin Cảnh giác dược

Medsafe (New Zealand): Montelukast - Các phản ứng tâm thần kinh

Các phản ứng tâm thần kinh được ghi nhận trên bệnh nhân dùng montelukast. Cán bộ y tế nên tư vấn cho bệnh nhân về các phản ứng tâm thần kinh có thể xảy ra.• Bệnh nhân và/hoặc các thành viên trong gia

xem tiếp >>