Điểm tin Cảnh giác dược

ANSM: Nhấn mạnh tầm quan trọng của các thông tin liên quan đến theo dõi tim mạch trên tờ tóm tắt thông tin sản phẩm của chế phẩm Herceptin® (tratuzumab)

Ngày 28/03/2017, ANSM nhắc lại tầm quan trọng của các biện pháp theo dõi tim mạch trọng quá trình điều trị nhằm làm giảm tần suất và mức độ nghiêm trọng của rối loạn chức năng thất trái và suy tim sun

xem tiếp >>