Điểm tin Cảnh giác dược

FDA: Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC Issues tiến hành thu hồi tự nguyện trên phạm vi toàn quốc các lô thuốc Viên nén Losartan Kali, USP

Theo dòng sự kiện thu hồi thuốc chứa nhóm sartan trên toàn thế giới, FDA vừa có thông báo Legacy Pharmaceutical Packaging, LLC đang thu hồi 40 lô thuốc viên nén Losartan Kali USP 25mg, 50mg,100mg ở cấ

xem tiếp >>