Điểm tin Cảnh giác dược

EMA: Ngày 05/10/2018, PRAC khuyến cáo giới hạn chỉ định các kháng sinh fluoroquinolon và quinolon

Giới hạn mới sau cuộc rà soát tác dụng phụ gây tàn tật vĩnh viễn

xem tiếp >>