Điểm tin Cảnh giác dược

EMA: Cập nhật các biện pháp ngừa thai trong khi sử dụng retinoid: khuyến cáo từ CHMP

Ngày 23/03/2018, Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) đã hoàn tất việc rà soát lại các loại thuốc retinoid và khẳng định rằng cần phải cập nhật các biện pháp ngừa thai. Ngoài ra, cảnh báo về khả năngcó thể

xem tiếp >>