Điểm tin Cảnh giác dược

Kết quả ban đầu về giám sát điều trị thông qua định lượng nồng độ hydroxycloroquin huyết tương trong điều trị bệnh nhân nặng nhiễm COVID-19

Quy trình Giám sát điều trị thông qua định lượng nồng độ thuốc trong máu (therapeutic drug monitoring - TDM) của hydroxycloroquin (theo dõi nồng độ thuốc trong huyết tương) cho bệnh nhân nhập viện tại

xem tiếp >>