Điểm tin Cảnh giác dược

MHRA: Ibrutinib và các báo cáo nhịp nhanh thất; nguy cơ viêm gan B tái hoạt động và các nhiễm trùng cơ hội

Trong bản tin Drug Safety Update volume 11, issue 1 tháng 8/2017, Cơ quan Quản lý Dược phẩm và sản phẩm y tế Anh (MHRA) cảnh báo nguy cơ nhịp nhanh thất; nguy cơ viêm gan B tái hoạt động và các nhiễ

xem tiếp >>