Điểm tin Cảnh giác dược

ANSM (Pháp): Kết quả nghiên cứu sử dụng và an toàn với baclofen tại Pháp năm 2009-2015

CSDL BHYT dành cho công chức quốc gia (Cnamts) và ANSM đã công bố các kết quả của nghiên cứu về baclofen giai đoạn 2009-2015. Nghiên cứu có sự hợp tác của Inserm trên CSDL Sniiram và PMSI kết nối với

xem tiếp >>