Điểm tin Cảnh giác dược

Điểm nghiên cứu mới công bố (NEJM): Dự phòng chảy máu vết loét do stress ở bệnh nhân hồi sức tích cực bằng PPIs

Trong ấn bản NEJM Journal Watch (General Meidicne) Year in Review 2018, Editor Daniel D. Dressler, MD. đã tổng hợp kết quả từ những nghiên cứu nổi bật trong năm 2018 về Dự phòng chảy máu vết loét do s

xem tiếp >>