Điểm tin Cảnh giác dược

Bản tin Prescriber Updates (Medsafe): Cập nhật về rivaroxaban (Xarelto)

Rivaroxaban (Xarelto) là thuốc chống đông tác động trực tiếp dùng đường uống. Trong thời gian gần đây, Health Canada và ANSM đều có thông báo đình chỉ thử nghiệm lâm sàng ở những bệnh nhân đã thay van

xem tiếp >>