Điểm tin Cảnh giác dược

EMA: đang tiếp tục đánh giá vắc-xin Covid-19 AstraZeneca và biến cố thuyên tắc - huyết khối

Ngày 15/03/2021, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) thông báo đang tiếp tục rà soát vắc-xin Covid-19 AstraZeneca và biến cố thuyên tắc - huyết khối.

xem tiếp >>