Điểm tin Cảnh giác dược

HSA: Giới hạn sử dụng các thuốc chứa codein trên trẻ em và trẻ vị thành niên

Trong bản tin Adverse Drug Reaction News số 3 tập 18 - tháng 11/2016, HSA khuyến cáo giới hạn sử dụng các thuốc chứa codein trên trẻ em và trẻ vị thành niên.

xem tiếp >>