Điểm tin Cảnh giác dược

ANSM (Pháp): Trimetazidin (Vastarel và các thuốc generic) - Khởi đầu điều trị chỉ do chuyên gia tim mạch chỉ định

Do các phản ứng có hại trên thần kinh được quan sát trên bệnh nhân điều trị bằng trimetazidin và do việc sử dụng ngoài các chỉ định được cấp phép của thuốc, ANSM đã quyết định trimetazidin chỉ được ch

xem tiếp >>