Điểm tin Cảnh giác dược

Giới hạn chỉ định các thuốc có chứa dẫn chất của ergot (alcaloid nấm cựa gà)

Ngày 28/06/2013, Ủy ban các sản phẩm thuốc dùng cho người (CHMP) thuộc Cơ quan quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) đã khuyến cáo hạn chế sử dụng các thuốc có chứa dẫn chất của ergot. Theo đó, các thuốc nà

xem tiếp >>