Ngày 30/03/2016, FDA công bố nhãn mới của thuốc mifepriston

Ngày 30/03/2016, FDA đã đưa ra nhãn mới của mifepriston, trong đó bao gồm một số thay đổi quan trọng về việc sử dụng thuốc này.

 

 

 

Ngày 30/03/2016, FDA công bố nhãn mới của thuốc mifepriston, là một thuốc được sử dụng cùng misoprostol trong chấm dứt thai kỳ bằng thuốc. So với nhãn cũ, nhãn thuốc mifepriston có một số điểm cập nhật quan trọng sau:

- FDA khuyến cáo dùng mifepriston liều 200 mg (1 viên) thay vì liều dùng được khuyến cáo trong nhãn thuốc cũ là 600 mg (3 viên).

- Chỉ định của thuốc được mở rộng cho tuổi thai dưới 70 ngày thay vì giới hạn tuổi thai được khuyến cáo trong nhãn thuốc cũ là 49 ngày.

- So với nhãn thuốc cũ, nhãn thuốc mới loại bỏ yêu cầu về việc bắt buộc việc sử dụng misoprostol được thực hiện tại cơ sở y tế và được theo dõi trong một khoảng thời gian.

Những cập nhật mới về việc sử dụng mifepriston này giúp giảm chi phí và tăng cường khả năng tiếp cận với dịch vụ chấm dứt thai kỳ bằng thuốc. Có thể tham khảo thêm các thông tin trong nhãn thuốc mifepriston mới được phê duyệt của FDA theo địa chỉ sau: 

http://www.accessdata.fda.gov/drugsatfda_docs/label/2016/020687s020lbl.pdf

Điểm tin: Trần Thúy Ngần

Các tin liên quan