MEDSAFE (New Zealand): Allopurinol và nguy cơ gây phản ứng da dạng lichen đã được thêm vào kế hoạch theo dõi an toàn thuốc

Ngày 09/04/2014, cơ quan quản lý an toàn thuốc và thiết bị y tế New Zealand đã có thông tin về việc thêm Alloputinol vào kế hoạch theo dõi an toàn thuốc do nguy cơ gây phản ứng da dạng lichen.


 
Ngày 09/04/2014, cơ quan quản lý an toàn thuốc và thiết bị y tế New Zealand (MEDSAFE) đã có thông tin về việc thêm allopurinol vào kế hoạch theo dõi an toàn thuốc do nguy cơ gây phản ứng da dạng lichen.

Từ năm 1971, Trung tâm theo dõi phản ứng bất lợi của thuốc (CARM) tại New Zealand đã ghi nhận 4 báo cáo về phản ứng dạng lichen với báo cáo gần đây nhất ghi nhận vào năm 2013. Phản ứng trên da dạng lichen bao gồm dày sừng dạng lichen (lichenoid keratosis) và lichen phẳng (lichen planus). Phản ứng này có thể có mối liên quan với việc sử dụng allopurinol nhưng chưa được liệt kê trong tờ thông tin sản phẩm.

Allopurinol đã được biết có khả năng gây phản ứng da nghiêm trọng như DRESS và cần ngừng thuốc ngay khi có dấu hiệu ban mẩn. Tuy nhiên, lợi ích của allopurinol vẫn được cho là vượt trội so với nguy cơ.

Medsafe đưa ra quan ngại về nguy cơ gây phản ứng da dạng lichen của allopurinol và đưa vấn đề này vào chiến lược theo dõi độ an toàn của thuốc để thu thập thêm thông tin.

 
Tóm tắt: DS. Nguyễn Hoàng Anh 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin liên quan