Health Canada: Cập nhật thu hồi ranitidin

Health Canada cập nhật thông tin các công ty tự nguyện thu hồi các thuốc ranitidin chứa NDMA vượt ngưỡng cho phép như sau:

Sanofi Consumer Health Inc. thu hồi chế phẩm viên nén Zantac 75 mg và 150 mg.

Sivem Pharmaceuticals ULC thu hồi chế phẩm viên nén Ranitidin 150 mg và 300 mg.

Dominion Pharmacal, Laboratoire Riva Inc., Pharmascience Inc. and Vita Health Inc. thu hồi các chế phẩm Personnelle, Riva-Ranitidine 150, Riva-Ranitidine 300, Biomedic, Circle K and Option+, PMS-Ranitidine 150 mg, PMS-Ranitidine 300 mg, Atoma, Biomedic, Compliments, Exact, Life Brand, London Drugs, Option+, Personnelle, Pharmasave, Preferred Pharmacy, Rexall and Selection, Exact and Life Brand, Equate, iPharma, Stanley and Western Family.

Khuyến cáo đối với bệnh nhân:

  • Trao đổi sớm với bác sỹ điều trị và dược sĩ về lựa chọn điều trị thay thế ranitidin phù hợp với tình trạng bệnh lý của mình. Có nhiều dạng thuốc kê đơn và thuốc không kê đơn có thể thay thế ranitidin ở Canada được phép sử dụng với những chỉ định tương tự như ranitidin.
  • Các cá nhân sử dụng thuốc ranitidin theo đơn, bao gồm cả sản phẩm bị thu hồi, không nên ngừng sử dụng trừ khi đã trao đổi với bác sĩ điều trị và thống nhất phương án điều trị thay thế vì nguy cơ do dừng điều trị đột ngột có thể lớn hơn rủi ro liên quan đến phơi nhiễm NDMA.

 

Nguồn: https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71399r-eng.php

Và  https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71357r-eng.php

Và https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71029a-eng.php

Điểm tin: Đỗ Khánh Linh, Nguyễn Thị Tuyến

 

 

 

 

 

 

Các tin liên quan