Health Canada: Ngày 17/10/2019, Health Canada thông báo thu hồi chế phẩm chứa ranitidine của Teva Canada

 

Các sản phẩm viên nén ACT-Ranitidine 150 và viên nén ACT-Ranitidine 300 sẽ bị thu hồi do các lô thuốc của các thuốc này có thể chứa tạp chất NDMA vượt quá ngưỡng cho phép.

 

Nguồn: https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71339r-eng.ph

Điểm tin: Nguyễn Thị Tuyến

 

 

 

 

 

 

Các tin liên quan