Health Canada: Ngày 17/9/2019, Health Canada yêu cầu công ty cung cấp ngừng phân phối các thuốc chứa ranitidin tại Canada trong khi cơ quan này đánh giá NDMA; một số sản phẩm bị thu hồi

 

Gần đây, Health Canada đã thông tin đến người dân về vấn đề phát hiện tạp chất NDMA trong các thuốc chứa ranitidin đang được đánh giá. Các bằng chứng hiện tại gợi ý rằng việc NDMA có mặt trong ranitidin có thể liên quan đến nhà sản xuất. Kết quả và cũng là yêu cầu của Health Canada, công ty cung cấp các chế chẩm tại Canada cần ngừng phân phối cho đến khi bằng chứng được cung cấp chứng minh được các thuốc không chứa NDMA vượt ngưỡng cho phép.

Đây là biện pháp dự phòng tạm thời vì Health Canada đang tiếp tục thu thập thông tin từ nhà sản xuất và đánh giá vấn đề này cùng các cơ quan quản lý y tế trên thể giới.

 

Công ty Sandoz Canada đang thu hồi các thuốc kê đơn đường uống của công ty này tại Canada và các nước khác sau khi kiểm nghiệm xác định được nồng độ NDMA cao hơn mức có thể chấp nhận được nếu bị phơi nhiễm với thuốc trong thời gian dài. Hai sản phẩm của công ty bao gồm viên nén Sandoz Ranitidin 150 mg và viên nén Sandoz Ranitidin 300 mg.

Nếu việc thu hồi bổ sung các chế phẩm khác được coi là cần thiết, Health Canada sẽ cập nhật thông tin đến người dân.

Yêu cầu ngừng phân phối có nghĩa là các sản phẩm còn trong nhà thuốc hoặc cửa hàng bán lẻ có thể tiếp tục được bán. Điều này khác với việc thu hồi, vì không được bán các sản phẩm đang được thu hồi.

 

Health Canada đang tiếp tục thu thập và chia sẻ thông tin với các cơ quan quản lý khác, bao gồm FDA và EMC và phối hợp với công ty tại Canada để hiểu rõ hơn về vấn đề này và xác định liệu có nguy cơ với người Canada hay không. Điều này bao gồm tiến hành các xét nghiệm riêng và đánh giá xem các kết quả được thấy trong các xét nghiệm phòng thí nghiệm có gây ra nguy cơ cho sức khỏe người dùng hay không. Health Canada sẽ có động thái nếu có nguy cơ với người Canada được xác định, và sẽ tiếp tục thông tin đến cộng động về thông tin an toàn mới  

 

Nguồn: https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71029a-eng.php và https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2019/71031r-eng.php

Điểm tin: DS. Nguyễn Thị Tuyến

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin liên quan