Thông tin Y - Dược học

Thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Diacerein, thuốc chứa Nicadipin dùng đường tĩnh mạch, các thuốc kê đơn dạng phối hợp chứa hàm lượng Paracetamol >325 mg trong mỗi đơn vị phân liều.

Ngày 14/07/2014, Cục Quản lý Dược có công văn số 11887/QLD-TT nội dung cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Diacerein, thuốc chứa Nicardipin dùng đường tĩnh mạch, các thuốc kê

xem tiếp >>