Thông tin Y - Dược học

Cập nhật thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Acid Zoledronic, chứa Hydroxyzin, chứa Flunarizin, chứa Ivabradine

Ngày 02/11/2015, Cục Quản lý Dược – Bộ Y tế có công văn số 20391/QLD-TT gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế yêu cầu thông báo c

xem tiếp >>