Thông tin Y - Dược học

Cục Quản lý Dược Việt Nam: Quyết định rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Cục Quản lý Dược Việt Nam ra Quyết định số 42/QĐ-QLD ngày 20/01/2019 về việc rút giấy đăng ký lưu hành thuốc ra khỏi danh mục các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam

xem tiếp >>