Thông tin Y - Dược học

Cảnh báo nguy cơ phản ứng phụ nghiêm trọng trên da của thuốc chứa hoạt chất paracetamol

Ngày 14/01/2014, Cục Quản lý Dược đã có công văn số 687/QLD-ĐK về việc cập nhật cảnh báo nguy cơ phản ứng phụ nghiêm trọng trên da của thuốc chứa hoạt chất paracetamol.

xem tiếp >>