Thông tin Y - Dược học

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc giảm đau nhóm opioid; thuốc điều trị ĐTĐ tuýp 2 chứa metformin; thuốc chứa saxagliptin, alogliptin; thuốc kháng sinh nhóm fluoroquinolone và thuốc chứa ketoconazole viên nén dạng uống

Ngày 21/12/2016, Cục Quản lý Dược Việt Nam có công văn 24812/QLD – TT gửi Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ y tế về việc cung cấp thôn

xem tiếp >>