DAV: Công văn số 20787/QLD-CL về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (Viên nén LIV-Z Tablets)

 

Cục Quản lý Dược thông báo thu hồi toàn bộ thuốc Viên nén LIV-Z Tablets (Levocetirizine dihydrochloride 5mg), SĐK: VN-18014-14, số lô MYTHB1801, NSX: 06/03/2018, HD: 05/03/2020 do công ty Maxtar Bio-Genics (India) sản xuất, Công ty cổ phần dược liệu Trung ương 2 (PHYTOPHARMA) nhập khẩu do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng.

 

Nguồn: https://dav.gov.vn/upload_images/files/20787_QLD_CL.pdf

Điểm tin: ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến