Thông tin Y - Dược học

Cục Quản lý Dược có công văn về việc Hướng dẫn sử dụng thuốc An cung ngưu hoàng hoàn

Ngày 04/07/2014, Cục Quản lý Dược có công văn số 11393/QLD-ĐK gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các công ty đăng ký, sản x

xem tiếp >>