Thông tin Y - Dược học

Hội nghị Dược lâm sàng Bệnh viện Bạch Mai lần thứ nhất

Nhằm chia sẻ kinh nghiệm hoạt động thực hành dược lâm sàng trong bệnh viện cũng như cập nhật các kiến thức về sử dụng thuốc an toàn cho người bệnh đối với các cán bộ y tế trong toàn quốc, ngày 18/4/20

xem tiếp >>