Thông tin Y - Dược học

Công văn số 186/KCB-NV của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh thông báo triển khai việc thực hiện Thông tư số 51/2017/TT- BYT về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ

Ngày 13/02/2018, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – Bộ Y tế đã có công văn số 186/KCB-NV về việc thực hiện Thông tư số 51/2017/TT- BYT về hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ.

xem tiếp >>