Thông tin Y - Dược học

Thông báo cho phép tiếp tục được lưu hành, sử dụng trở lại thuốc tiêm Furosemid 20mg/ml, SĐK:VD-6976-09

Ngày 27/05/2014, Cục Quản lý Dược đã có công văn số 8527/QLD-TT cho phép tiếp tục được lưu hành, sử dụng trở lại thuốc tiêm Furosemid 20mg/ml; SĐK: VD-6976-09; số lô SX: 005; ngày SX: 23/09/2013; HD:

xem tiếp >>