Thông tin Y - Dược học

Cung cấp thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc tiêm methylprednisolon chứa thành phần tá dược lactose

Ngày 02/10/2017, Cục Quản lý Dược Việt Nam có công văn 15466/QLD – TT gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế về việc cung cấp thôn

xem tiếp >>