Thông tin Y - Dược học

Giới thiệu Bản tin thông tin thuốc năm 2018 của BV Bạch Mai

Trung tâm DI&ADR Quốc gia xin giới thiệu Bản tin thông tin thuốc năm 2018 của BV Bạch Mai. Bản tin là nguồn cung cấp thông tin hữu ích cho hoạt động Dược lâm sàng tại các bệnh viện, đồng thời cũng đ

xem tiếp >>