DAV: Công văn số 11924/QLD-CL thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 (thuốc Genpharmason)

 
 
Ngày 30/7/2020 của Cục Quản lý Dược Công có văn số 11924/QLD-CL về việc thông báo thu hồi thuốc thuốc Genpharmason. Theo đó, Cục Quản lý Dược yêu cầu thu hồi toàn quốc Genpharmason (mỗi 10g chứ betamethason dipropionat 6,4 mg; gentamycin sulfat tương đương gentamycin 10mg; clotrimazol 100 mg), SĐK: VD-16741-12, Số lô: 022020; ngày sản xuất 02/06/2020; HD: 02/6/2023 do Công ty TNHH MTV 120 Armephaco sản xuất
 
Lý do thu hồi: Mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Định tính betamethason dipropionate, Định lượng betamethason propionat và clotrimazol

 

Nguồnhttps://dav.gov.vn/upload_images/files/11924_QLD_CL.pdf

Điểm tin: ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến