DAV: Cục Quản lý Dược có công văn số 280/QĐ-QLD ngày 18/06/2020 về việc thu hồi 09 Giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam

Căn cứ đơn đề nghị thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam của các cơ sở đăng ký thuốc, các thuốc có giấy đăng ký cần thu hồi bao gồm:

 

1- Oxambay (ondansetron 2 mg/ml), SĐK: VN-19828-16

2- Cevitrutin (rutin 50 mg; acid ascorbic 50 mg), SĐK: VD-30673-18

3- Strepsils Soothing Honey & Lemon (2,4-Dichlorobenzyl alcohol 1,2mg; amylmetacresol 0,6mg), SĐK: VN-20211-16

4- Esmeron (rocuronium bromide 10 mg/ml), SĐK: VN-19269-15

5- Januvia 50 mg (sitagliptin 50 mg), SĐK: VN-19259-15

6- Januvia 100 mg (sitagliptin 100 mg), SĐK: VN-19257-15

7- Vytorin 10 mg/10 mg (ezetimibe 10 mg; simvastatin 10 mg), SĐK: VN-19266-15

8- Vytorin 10 mg/20 mg (ezetimibe 10 mg; simvastatin 20 mg), SĐK: VN-19267-15

9- Vytorin 10 mg/40 mg (ezetimibe 10 mg; simvastatin 40 mg), SĐK: VN-19268-15

 

Xin xem công văn chi tiết tại đây

Điểm tin: ThS.DS. Nguyễn Thị Tuyến

Các tin liên quan