Thông tin Y - Dược học

Cập nhật thông tin dược lý thuốc chứa hoat chất strontium ranelat

1. Công ty Les Laboratoires Servier: Trường hợp muốn đăng ký lại thuốc Protelos (chứa hoạt chất Strontium ranelat), công ty phải cập nhật thông tin các khuyến cáo cụ thể vào nhãn, tờ hướng dẫn sử dụng

xem tiếp >>