Thông tin Y - Dược học

Cục Quản lý Dược VN (DAV): Đình chỉ lưu hành Viên nén bao phim Peridom-M

Ngày 24/01/2019, Cục Quản lý Dược VN (DAV) đã có công văn số 883/QLD-LD về việc Đình chỉ lưu hành Viên nén bao phim Peridom-M do chế phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

xem tiếp >>