Thông tin Y - Dược học

Cục Quản lý Dược Việt Nam (DAV): Quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam

Ngày 23/07/2019, Cục Quản lý Dược đã có Quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành của một số thuốc tại Việt Nam

xem tiếp >>