Thông tin Y - Dược học

Thông báo của Cục Quản lý Dược đối với đăng ký thuốc chứa phối hợp các vitamin và khoáng chất dùng đường uống.

Cục Quản lý Dược thông báo đến các công ty đăng ký, sản xuất đối với thuốc lưu hành tại Việt Nam về việc đăng ký thuốc chứa phối hợp các vitamin và khoáng chất dùng đường uống.

xem tiếp >>