Thông tin Y - Dược học

Cục Quản lý Dược thông báo đến các cơ sở đăng ký, sảm xuất thuốc chứa salbutamol phối hợp với một trong số các hoạt chất: carbocistein, bromhexin, N-acetyl cystein, ambroxol dùng đường uống.

Ngày 16/4/2018, Cục Quản lý Dược có công văn số 7002/QLD-ĐK gửi các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam về việc đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc chứa salbutamol phối hợp với một trong

xem tiếp >>