Thông tin Y - Dược học

Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa domperidon

Ngày 25/05/2015, Cục Quản lý Dược có công văn số 9234/QLD-ĐK gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, các công ty đăng ký, sản xuất

xem tiếp >>