Thông tin Y - Dược học

THÔNG BÁO VỀ PHẢN ỨNG SAU TIÊM CHỦNG VẮC-XIN VIÊM GAN B SƠ SINH TRONG DỰ ÁN TIÊM CHỦNG MỞ RỘNG TẠI TỈNH QUẢNG TRỊ

Ngày 24/7/2013, Bộ trưởng Bộ Y tế đã họp với các Hội đồng tư vấn sử dụng vaccin, sinh phẩm y tế, Hội đồng tư vấn đánh giá phản ứng sau tiêm và các chuyên gia đầu ngành về các trường hợp phản ứng sau t

xem tiếp >>