Thông tin Y - Dược học

Cập nhật thông tin dược lý của thuốc chứa Codein

Ngày 07/7/2016, Cục Quản lý Dược Việt Nam có công văn 12973/QLD-ĐK gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Các công ty đăng ký, sả

xem tiếp >>