Thông tin Y - Dược học

Đình chỉ lưu hành và thu hồi khẩn cấp thuốc Relab 20% (albumin) chai 50ml

Ngày 09/07/2013, Cục Quản lý Dược đã ban hành Công văn khẩn số 10787/QLD-CL đình chỉ lưu hành và thu hồi khẩn cấp thuốc relab 20% (hoạt chất albumin) chai 50ml do thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng

xem tiếp >>