Thông tin Y - Dược học

Cục Quản lý Dược Việt Nam (DAV): Quyết định thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam

Cục Quản lý Dược Việt Nam ra Quyết định số 321/QĐ-QLD ngày 17/5/2019 về việc thu hồi giấy đăng ký lưu hành đối với các thuốc có tên trong Danh mục thuốc bị thu hồi giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam đ

xem tiếp >>