Thông tin Y - Dược học

Cục Quản lý Dược hủy bỏ thông báo tạm ngừng lưu hành trên toàn quốc đối với một số lô sinh phẩm y tế Human Albumin 20%.

Ngày 13/2/2018, Cục Quản lý Dược Việt Nam đã có công văn số 3308/QLD-TT gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Công ty

xem tiếp >>