Thông tin Y - Dược học

Giới thiệu Bản tin Thông tin Thuốc số 1 – 2017 - Đơn vị Thông tin Thuốc – Bệnh viện Bạch Mai

Tháng 6/2017, Đơn vị Thông tin Thuốc – Bệnh viện Bạch Mai xuất bản Bản tin Thông tin Thuốc số 1 – 2017. Sản phẩm chuyên môn này là kết quả phối hợp làm việc giữa khoa Dược – Bệnh viện Bạch Mai và Trun

xem tiếp >>