Thông tin Y - Dược học

Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa docetaxel

Ngày 03/8/2015, Cục quản lý Dược có công văn 14167/QLD-ĐK gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Các công ty đăng ký, sản xuất th

xem tiếp >>