Thông tin Y - Dược học

Bộ Y tế ban hành Thông tư số 52/2017/TT- BYT Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú

Thông tư số 52/2017/TT-BYT của Bộ Y tế ban hành Quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú.

xem tiếp >>