Thông tin Y - Dược học

Thông tin về các chuỗi báo cáo ADR nghiêm trọng năm 2015

Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và Theo dõi phản ứng có hại của thuốc (Trung tâm DI & ADR Quốc gia) đã nhận được nhiều báo cáo xảy ra theo chuỗi. Thông tin về các chuỗi báo cáo như sau:

xem tiếp >>