Thông tin Y - Dược học

Cập nhật thông tin liên quan đến tính an toàn của thuốc chứa Azithromycin, Clozapin, Mycophenolate mofetil hoặc Clopidogrel

Ngày 04/7/2016, Cục Quản lý Dược Việt Nam có công văn 12597/QLD-TT gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế về việc cung cấp thông t

xem tiếp >>