Thông tin Y - Dược học

Thông báo cho phép tiếp tục được lưu hành, sử dụng trở lại thuốc tiêm truyền Sodium Chloride Injection 0,9%, chai 500ml, SĐK: VN-7545-09, lô SX: V-130483S.

Ngày 24/12/2013, Cục Quản lý dược đã có công văn số 21582/QLD-CL cho phép tiếp tục được lưu hành, sử dụng trở lại thuốc tiêm truyền Sodium Chloride Injection 0,9%; chai 500ml; SĐK: VN-7545-09; lô SX:

xem tiếp >>