Thông tin Y - Dược học

Cục Quản lý dược đính chính phần phụ lục của công văn số 9049/QLD-ĐK ngày 03/06/2014 V/v hướng dẫn cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa phối hợp cyproteron acetat và ethinylestradiol.

Ngày 30/06/2014, Cục Quản lý Dược có công văn số 11036/QLD-ĐK gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các công ty đăng ký, sản x

xem tiếp >>