Thông tin Y - Dược học

Rút số đăng ký và đình chỉ lưu hành với các thuốc chứa hoạt chất Biphenyl dimethyl dicarboxylat, thuốc chứa hoạt chất Cefetamet ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Cục Quản lý Dược Việt Nam đã có Quyết định số 423/QĐ-QLD gửi Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; công ty đăng ký và phân phối; nhà sản xuất, nhập khẩu; về việc rút số đăng ký lưu hành t

xem tiếp >>