Thông tin Y - Dược học

Đình chỉ lưu hành, thu hồi và rút số đăng ký đối với thuốc Hadubaris, SĐK VD-18438-13 do Công ty cổ phần dược vật tư y tế Hải Dương sản xuất, đứng tên đăng ký ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam.

Cục Quản lý Dược Việt Nam đã có Quyết định số 625/QĐ-QLD ngày 19/11/2015 gửi các Vụ, Cục, Sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các đơn vị đăng ký và/hoặc sản xuất, kinh doanh thuốc về vi

xem tiếp >>