Thông tin Y - Dược học

Rút số đăng ký lưu hành thuốc Imipar, Auzomek 40 và Hesopak ra khỏi danh mục các thuốc được cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam

Cục Quản lý Dược Việt Nam đã có Quyết định số 423/QĐ-QLD, ngày 22/9/2017 gửi Sở Y tế, các cơ sở kinh doanh dược và Giám đốc cơ sở có thuốc Imipar, Auzomek 40 và Hesopak về việc rút số đăng

xem tiếp >>