Thông tin Y - Dược học

Tăng cường công tác an toàn tiêm chủng

Nhằm tăng cường công tác an toàn tiêm chủng, đảm bảo chất lượng tiêm chủng và đảm bảo tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ em, Bộ Y tế đã có Quyết định số 3029/QĐ-BYT ngày 21/08/2013 về việc phê duyệt "Kế hoạch t

xem tiếp >>