Thông tin Y - Dược học

Lô nước cất tiêm không đạt tiêu chuẩn nội độc tố vi khuẩn

Chế phẩm nước cất tiêm (ống 5 ml), số đăng ký: VD-9182-09, lô sản xuất: 132013 (hạn dùng: 180616) do Công ty Cổ phần Armephaco sản xuất không đạt tiêu chuẩn kiểm tra Nội độc tố vi khuẩn theo Dược điển

xem tiếp >>