Thông tin Y - Dược học

Bộ Y tế: Tiếp tục thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc chứa alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi

Ngày 27/8/2018, Bộ Y tế có công văn số 4975/BYT-QLD gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc chứa alphachymotrypsin dùng đường uống, ngậm dưới lưỡi.

xem tiếp >>