Thông tin Y - Dược học

Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa levonorgestrel sử dụng trong tránh thai khẩn cấp

Ngày 13/11/2017, Cục Quản lý Dược Việt Nam có công văn 18584/QLD-ĐK gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế; Các công ty đăng ký,

xem tiếp >>