Thông tin Y - Dược học

Tạm ngừng sử dụng các thuốc có phản ứng ADR

Ngày 09/07/2014, Cục Quản lý Dược có công văn số 11636/QLD-CL gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các Công ty: TNHH Trường S

xem tiếp >>