Thông tin Y - Dược học

Hội thảo trực tuyến "Cập Nhật Kiến Thức - Thực Hành Trong Điều Trị Nhiễm Khuẩn Cộng Đồng"

Hội thảo trực tuyến được tổ chức vào ngày 06/3/2019 với chủ đề: “CẬP NHẬT KIẾN THỨC – THỰC HÀNH TRONG ĐIỀU TRỊ NHIỄM KHUẨN CỘNG ĐỒNG” được thực hiện bởi VPĐD Glaxosmithkine Pte. Ltd tại TP HCM phối hợ

xem tiếp >>