Thông tin Y - Dược học

Cục Quản lý Dược thông báo về việc tiếp tục thực hiện đăng ký, nhập khẩu đơn hàng thuốc

Ngày 25/7/2018, Cục Quản lý Dược có công văn số 14245/QLD-ĐK gửi các cơ sở đăng ký, sản xuất thuốc lưu hành tại Việt Nam về việc tiếp tục thực hiện công văn về đăng ký, nhập khẩu đơn hàng với một số t

xem tiếp >>