Thông tin Y - Dược học

Cập nhật chỉ định, liều dùng thuốc misoprostol khi phối hợp với mifepriston trong chỉ định chấm dứt thai kỳ

Ngày 31 tháng 10 năm 2014, Cục quản lý Dược có công văn số 18671/QLD-ĐK gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Các Công ty đăng

xem tiếp >>