Health Canada: Bản tin Health Product InfoWatch tháng 12/2016

Trong bản tin Health Product InfoWatch tháng 12/2016, Health Canada điểm một số thông tin an toàn thuốc liên quan đến các thuốc bisphosphonat, thuốc ức chế men DPP-4, loratadin, ondansetron, phenylephrin, paracetamol và thuốc ức chế SGLT2.

 

Bisphosphonat và nguy cơ hoại tử xương hàm: Health Canada đã tiến hành rà soát và kết luận nguy cơ hoại tử xương hàm của bisphosphonat đường tĩnh mạch cao hơn so với đường uống, đặc biệt trên bệnh nhân ung thư. Hiện Health Canada đang làm việc với các công ty để bổ sung vào thông tin sản phẩm.

Thuốc ức chế men DPP-4 và nguy cơ tắc ruột: Health Canada đã tiến hành rà soát và kết luận hiện không có bằng chứng cho thấy mối liên quan giữa việc sử dụng thuốc ức chế men DPP-4 và biến cố tắc ruột.

Loratadin và nguy cơ kéo dài khoảng QT: Health Canada đã tiến hành rà soát và kết luận mối liên quan giữa việc sử dụng loratadin và kéo dài khoảng QT chưa được thiết lập.

Ondansetron sử dụng trong thai kỳ và nguy cơ dị tật bẩm sinh: Ondansetron hiện không được phê duyệt tại Canada để điều trị buồn nôn và nôn ở phụ nữ mang thai. Health Canada đã tiến hành rà soát và kết luận hiện không có bằng chứng thiết lập mối liên quan giữa ondansetron sử dụng trong thai kỳ và nguy cơ dị tật bẩm sinh.

Tương tác giữa phenylephrin và paracetamol: Health Canada kết luận các dữ liệu cho thấy tương tác giữa 2 thuốc có thể làm tăng sinh khả dụng tương đối của phenylephrin; tuy nhiên, không có đủ bằng chứng lâm sàng về cặp tương tác này.

 

Thuốc ức chế SGLT2 và nguy cơ gây giảm mật độ khoáng xương và gãy xương: Rà soát của Health Canada cho thấy canagliflozin có nguy cơ gây giảm mật độ khoáng xương và gãy xương. Với dapagliflozin, nguy cơ này chỉ được ghi nhận trên bệnh nhân có bệnh thận.

 

Nguồn: http://hc-sc.gc.ca

Điểm tin: DS. Trần Thúy Ngần.

Các tin liên quan